Gakk Gakk Racet 2018 avlyses.

Indre Kåfjord Idrettslag har besluttet å avlyse årets Gakk Gakk Race.

Vinnerne trekkes i morgen mandag 25. juni. Vinnerne kontaktes og kunngjøres på Facebook og på Gakk-Gakk.no

Årsaken er av en slik karakter at vi ikke ønsker å begrunne dette på nåværende tidspunkt. V

i håper at de fleste har forståelse for idrettslagets avgjørelse.

| Mer++